Olakšice i poticaji

OLAKŠICE koje su utvrđene u Zoni:


DRŽAVNI poticaji:

 


 

 Osnovni pokazatelji za Ličko-senjsku županiju:lsz

 • Sjedište: Grad Gospić

 • Površina: 5.350,50 km2

 • Broj stanovnika: 52.099

 • Demografski profil
  • Prosječna starost:  43 godine
  • Spol: muškarci 49,36%; žene 50,64%

 • Struktura i razina obrazovanosti (2001.): VSS 7,4%, SSS 40,4%

 • Administrativno uređenje: 4 gradova, 8 općina


Gospodarstvo (2010.)

 • Broj trgovačkih društava: 692

 • Broj obrtnika: 1.260

 • Broj zaposlenih u pravnim osobama: 10.176

 • Stopa nezaposlenosti: 20,8% (3.305 osoba)

 • BDP po stanovniku: 8.707,00  EUR (2008.)

 • Prosječna bruto plaća (mjesečno): 897 EUR

 • Izvoz : 43,0 mil. kn

 • Uvoz : 61,5 mil. kn

 • Najjači izvozni proizvodi:
  • drvna industrija – prerada drva i proizvodi od drva osim namještaja
  • proizvodnja električnih aparata za rasvjetu – proizvodnja lustera
  • proizvodnja tekstila – odjeća

 • Ključni sektori u gospodarstvu:
  • prema razini ostvarenih ukupnih prihoda:
   • trgovina, popravci: 33,6%
   • prerađivačka industrija: 14,6%
   • građevinarstvo: 11,3%
   • hoteli, restorani: 10,5%

  • prema broju zaposlenih:
   • prerađivačka industrija: 18,7%
   • trgovina, popravci: 17,8%
   • građevinarstvo: 13,3%
   • hoteli, restorani: 12,6%


Proizvodni sektor

Najvažniji sektori:

 • drvna industrija
 • metalna industrija
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda


Uslužni sektor

Najvažniji sektori:

 • građevinarstvo (11,3% UP)
 • trgovina (33,5% UP)
 • hoteli i restorani (23% UP)


Prometna infrastruktura

Kroz Ličko–senjsku županiju prolazi autocesa A1 Zagreb – Split (Bosiljevo- tunel Kapela-Žuta Lokva-Otočac-Gospić-tunel Sveti Rok) u dužini od 119,3 km koja predstavlja osnovnu poveznicu sjevera i juga RH, ali nastavlja i međunarodne prometne tokove sjeverne i srednje Europe iz smjera Beča (E-59), Bratislave (E-65) i Budimpešte (E-71).

Lička željeznička pruga (107 km) značajna je željeznička pruga koja povezuje Split sa sjeverom RH kao i s međunarodnm odredištima (M604 – ogranak Vb koridora).

Zračni promet (Zračna luka Zagreb udaljena od Gospića 201 km i Zračna luka Zadar udaljena od Gospića 99 km). Na području Županije postoji i sportski Aerodrom Otočac (4 km od središta Otočca), za sljedeće namjene: letenje športsko-turističkih zrakoplova, ultra kratkih letjelica i jedrilica, obuka letačkog osoblja i padobranaca, trenaža, rekreacija, udaljen je od većih centara Rijeka i Karlovac – 100 km; Zagreb i Zadar – 180 km; Split – 335 km.

Pomorski promet – blizina Riječke luke (dostupna autocestom 180 km i željeznicom 180 km), luke Zadar (dostupna autocestom 99 km) te na području Županije postojanje Luke Senj i Luke Novalja


Obrazovanje

Postojeće visokoškolske ustanove u Županiji:

 • broj fakulteta: 2 (smjerovi: Gospić  - prometni, učiteljski, ekonomski; Otočac – upravno-pravni)
 • broj srednjih škola: 5 (Gospić – 2, Otočac – 1, Senj – 1, Korenica -1), od čega četri gimnazije, ostale tehničke industrijske