Općenito

Grad Gospić sjedište je i prostorno najveći grad Ličko-senjske županije. Prostire se na 969,20 km2. Na ovom prostoru smješteno je 50 naselja u kojima živi 12 983 stanovnika.

Grad Gospić danas je gospodarsko, kulturno, vjersko i prometno središte Ličko-senjske županije u punom smislu tih riječi. Izgradnjom športske dvorane, novog Dječjeg vrtića, Doma za starije i nemoćne, utemeljenjem Gospićko senjske biskupije, Visoke učiteljske škole i izvanrednog stručnog studija Ekonomike poduzetništva, te bogatim kulturnim i društvenim životom Grad dobiva sve preduvjete za kvalitetan život njegovih građana.

Središnji položaj Gospića između hrvatskog sjevera i juga, blizina jadranske obale i granice s BiH, daje važno geoprometno značenje ovom prostoru.
Izgradnjom autoceste Zagreb-Split, ovaj središnji položaj dobiva dodatnu vrijednost, jer se samo za sat i pol vožnje može stići do velikih gradova i tržišta poput Zagreba, Rijeke ili Splita.
Na temeljima vrijednosti autoceste, jedinstvenosti prirodnih vrijednosti, kulturnog života i obrazovanja, stvorene su pretpostavke za osmišljeni i ubrzani razvoj.

Radi poticanja gospodarskih aktivnosti i malog i srednjeg poduzetništva na svom području, Grad Gospić gradi Zonu poslovnih namjena Smiljansko polje.

Zona poslovnih namjena dio je gradskog teritorija posebno označenog i ograđenog komunalno opremljenog i planski uređenog u kojem se obavljaju određene gospodarske djelatnosti uz poštivanje određenih gospodarskih propisa, kao onih koji se odnose na suvremeni pristup očuvanja i zaštite okoliša. Za male i srednje poduzetnike  te osobito obrtnike povoljno je da dio svojih poslovnih aktivnosti ili sve svoje aktivnosti lociraju u poduzetničku zonu, budući da su unutar takvih zona predviđeni adekvatni prostori za obavljanje različitih djelatnosti. Postoji također i mogućnost poreznih i drugih olakšica  što svakako dodatno povećava njenu vrijednost.
Zona poslovnih namjena Smiljansko polje smještena je na udaljenosti od 1,5 km od središta grada, na površini od 24 ha, sa prosječnom građevinskom parcelom od 1500 m2, uz predviđenu mogućnost spajanja većeg broja parcela u jedinstvenu, a za realizaciju većeg programa izgradnje proizvodnog pogona.
Parcele su namijenjene za poslovnu djelatnost industrijsko-proizvodnog sadržaja, zatim obrtničko-proizvodnih, uslužno-servisnih, skladišno-distribucijskih i trgovačko-poslovnih sadržaja.