Važni dokumenti

 • PRAVILNIK o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena "Smiljansko polje"
 • Izmjene i dopune PRAVILNIKA o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena "Smiljansko polje"
 • Detaljni plan uređenja Zone poslovnih namjena "Smiljansko polje"

DPU


 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone poslovnih namjena "Smiljansko polje"
iddpu


 • Tekstualni dio ID DPU-a
 • Grafički dio ID DPU-a
   
 • Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju Zone molimo sve zainteresirane poduzetnike da popune anketni list  i dostavite ga na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića na tel. 053/572-714, ili ukoliko nas posjetite na adresi Budačka 55, Gospić, svakim radnim danom od 7-15 sati.

Gdje smo

Karta Hrvatska

Karta Europa

 

 


Prikaži Business zone Gospic na većoj karti

Cijena

Početna prodajna cijena nekretnina na području Zone utvrđuje se prema vrsti poslovne djelatnosti:

 • za izgradnju objekata i realizaciju industrijsko-proizvodnih programa - 30 kn/m2 (4 €/m2)
 • za izgradnju objekata i realizaciju trgovačko-uslužnih programa - 70 kn/m2 (9 €/m2)

 

 

Olakšice i poticaji

OLAKŠICE koje su utvrđene u Zoni:


DRŽAVNI poticaji:

 


 

 Osnovni pokazatelji za Ličko-senjsku županiju:lsz

 • Sjedište: Grad Gospić

 • Površina: 5.350,50 km2

 • Broj stanovnika: 52.099

 • Demografski profil
  • Prosječna starost:  43 godine
  • Spol: muškarci 49,36%; žene 50,64%

 • Struktura i razina obrazovanosti (2001.): VSS 7,4%, SSS 40,4%

 • Administrativno uređenje: 4 gradova, 8 općina


Gospodarstvo (2010.)

 • Broj trgovačkih društava: 692

 • Broj obrtnika: 1.260

 • Broj zaposlenih u pravnim osobama: 10.176

 • Stopa nezaposlenosti: 20,8% (3.305 osoba)

 • BDP po stanovniku: 8.707,00  EUR (2008.)

 • Prosječna bruto plaća (mjesečno): 897 EUR

 • Izvoz : 43,0 mil. kn

 • Uvoz : 61,5 mil. kn

 • Najjači izvozni proizvodi:
  • drvna industrija – prerada drva i proizvodi od drva osim namještaja
  • proizvodnja električnih aparata za rasvjetu – proizvodnja lustera
  • proizvodnja tekstila – odjeća

 • Ključni sektori u gospodarstvu:
  • prema razini ostvarenih ukupnih prihoda:
   • trgovina, popravci: 33,6%
   • prerađivačka industrija: 14,6%
   • građevinarstvo: 11,3%
   • hoteli, restorani: 10,5%

  • prema broju zaposlenih:
   • prerađivačka industrija: 18,7%
   • trgovina, popravci: 17,8%
   • građevinarstvo: 13,3%
   • hoteli, restorani: 12,6%


Proizvodni sektor

Najvažniji sektori:

 • drvna industrija
 • metalna industrija
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda


Uslužni sektor

Najvažniji sektori:

 • građevinarstvo (11,3% UP)
 • trgovina (33,5% UP)
 • hoteli i restorani (23% UP)


Prometna infrastruktura

Kroz Ličko–senjsku županiju prolazi autocesa A1 Zagreb – Split (Bosiljevo- tunel Kapela-Žuta Lokva-Otočac-Gospić-tunel Sveti Rok) u dužini od 119,3 km koja predstavlja osnovnu poveznicu sjevera i juga RH, ali nastavlja i međunarodne prometne tokove sjeverne i srednje Europe iz smjera Beča (E-59), Bratislave (E-65) i Budimpešte (E-71).

Lička željeznička pruga (107 km) značajna je željeznička pruga koja povezuje Split sa sjeverom RH kao i s međunarodnm odredištima (M604 – ogranak Vb koridora).

Zračni promet (Zračna luka Zagreb udaljena od Gospića 201 km i Zračna luka Zadar udaljena od Gospića 99 km). Na području Županije postoji i sportski Aerodrom Otočac (4 km od središta Otočca), za sljedeće namjene: letenje športsko-turističkih zrakoplova, ultra kratkih letjelica i jedrilica, obuka letačkog osoblja i padobranaca, trenaža, rekreacija, udaljen je od većih centara Rijeka i Karlovac – 100 km; Zagreb i Zadar – 180 km; Split – 335 km.

Pomorski promet – blizina Riječke luke (dostupna autocestom 180 km i željeznicom 180 km), luke Zadar (dostupna autocestom 99 km) te na području Županije postojanje Luke Senj i Luke Novalja


Obrazovanje

Postojeće visokoškolske ustanove u Županiji:

 • broj fakulteta: 2 (smjerovi: Gospić  - prometni, učiteljski, ekonomski; Otočac – upravno-pravni)
 • broj srednjih škola: 5 (Gospić – 2, Otočac – 1, Senj – 1, Korenica -1), od čega četri gimnazije, ostale tehničke industrijske

Općenito

Grad Gospić sjedište je i prostorno najveći grad Ličko-senjske županije. Prostire se na 969,20 km2. Na ovom prostoru smješteno je 50 naselja u kojima živi 12 983 stanovnika.

Grad Gospić danas je gospodarsko, kulturno, vjersko i prometno središte Ličko-senjske županije u punom smislu tih riječi. Izgradnjom športske dvorane, novog Dječjeg vrtića, Doma za starije i nemoćne, utemeljenjem Gospićko senjske biskupije, Visoke učiteljske škole i izvanrednog stručnog studija Ekonomike poduzetništva, te bogatim kulturnim i društvenim životom Grad dobiva sve preduvjete za kvalitetan život njegovih građana.

Središnji položaj Gospića između hrvatskog sjevera i juga, blizina jadranske obale i granice s BiH, daje važno geoprometno značenje ovom prostoru.
Izgradnjom autoceste Zagreb-Split, ovaj središnji položaj dobiva dodatnu vrijednost, jer se samo za sat i pol vožnje može stići do velikih gradova i tržišta poput Zagreba, Rijeke ili Splita.
Na temeljima vrijednosti autoceste, jedinstvenosti prirodnih vrijednosti, kulturnog života i obrazovanja, stvorene su pretpostavke za osmišljeni i ubrzani razvoj.

Radi poticanja gospodarskih aktivnosti i malog i srednjeg poduzetništva na svom području, Grad Gospić gradi Zonu poslovnih namjena Smiljansko polje.

Zona poslovnih namjena dio je gradskog teritorija posebno označenog i ograđenog komunalno opremljenog i planski uređenog u kojem se obavljaju određene gospodarske djelatnosti uz poštivanje određenih gospodarskih propisa, kao onih koji se odnose na suvremeni pristup očuvanja i zaštite okoliša. Za male i srednje poduzetnike  te osobito obrtnike povoljno je da dio svojih poslovnih aktivnosti ili sve svoje aktivnosti lociraju u poduzetničku zonu, budući da su unutar takvih zona predviđeni adekvatni prostori za obavljanje različitih djelatnosti. Postoji također i mogućnost poreznih i drugih olakšica  što svakako dodatno povećava njenu vrijednost.
Zona poslovnih namjena Smiljansko polje smještena je na udaljenosti od 1,5 km od središta grada, na površini od 24 ha, sa prosječnom građevinskom parcelom od 1500 m2, uz predviđenu mogućnost spajanja većeg broja parcela u jedinstvenu, a za realizaciju većeg programa izgradnje proizvodnog pogona.
Parcele su namijenjene za poslovnu djelatnost industrijsko-proizvodnog sadržaja, zatim obrtničko-proizvodnih, uslužno-servisnih, skladišno-distribucijskih i trgovačko-poslovnih sadržaja.