Cijena

Početna prodajna cijena nekretnina na području Zone utvrđuje se prema vrsti poslovne djelatnosti:

  • za izgradnju objekata i realizaciju industrijsko-proizvodnih programa - 30 kn/m2 (4 €/m2)
  • za izgradnju objekata i realizaciju trgovačko-uslužnih programa - 70 kn/m2 (9 €/m2)